{"95159": {"descripcio": "No vol el g\u00e9nere per mida (obsoleto)", "date": "2019-04-02 13:09:56", "cartera_id": 632, "partner_id": 111308, "id": 95159, "tipus": "El client no ho vol"}, "95158": {"descripcio": "Comanda anul\u00b7lada", "date": "2019-04-02 13:08:38", "cartera_id": 29, "partner_id": 2007760, "id": 95158, "tipus": "El client no ho vol"}, "95143": {"descripcio": "Difer\u00e8ncies de preu", "date": "2019-04-02 11:36:26", "cartera_id": 83, "partner_id": 1659403, "id": 95143, "tipus": "Albar\u00e0 No Conforme obert (Client)"}, "95156": {"descripcio": "Mal carregat", "date": "2019-04-02 12:53:26", "cartera_id": 18, "partner_id": 2007949, "id": 95156, "tipus": "No es pot servir"}, "95176": {"descripcio": "No li agrada", "date": "2019-04-02 14:26:29", "cartera_id": 623, "partner_id": 2005447, "id": 95176, "tipus": "El client no ho vol"}, "95162": {"descripcio": "Falta en carga", "date": "2019-04-02 13:30:43", "cartera_id": 611, "partner_id": 139855, "id": 95162, "tipus": "No es pot servir"}, "95173": {"descripcio": "Falta en carga", "date": "2019-04-02 14:19:46", "cartera_id": 18, "partner_id": 2007378, "id": 95173, "tipus": "No es pot servir"}, "95167": {"descripcio": "No li agrada", "date": "2019-04-02 14:07:47", "cartera_id": 17, "partner_id": 144834, "id": 95167, "tipus": "El client no ho vol"}, "95179": {"descripcio": "No demanat", "date": "2019-04-02 14:32:46", "cartera_id": 612, "partner_id": 137708, "id": 95179, "tipus": "El client no ho vol"}, "95178": {"descripcio": "Mal demanat", "date": "2019-04-02 14:28:15", "cartera_id": 623, "partner_id": 134888, "id": 95178, "tipus": "El client no ho vol"}}