{"status": false, "descript": "No hi ha parametres en la variable headers {Passwd}, funcio notificacions"}